Tumblr Themes353,399 notes

reblog

Tumblr Themes606 notes

reblog

Tumblr Themes2,315 notes

reblog

Tumblr Themes35 notes

reblog

Tumblr Themes752 notes

reblog

Tumblr Themes151 notes

reblog

Tumblr Themes2 notes

reblog

Bože, kako je čovjek snažan kad zna da ga neko voli i da mu je stalo…

Tumblr Themes455 notes

reblog

Tumblr Themes0 notes

reblog

“Prvo je bio samo želja, daleka, nedohvatljiva. Onda priviđenje, lelujavo, nestvarno. Pa stvarnost, duboka, istinita, strasna. Poslije bol, žestok. Onda zaborav, dug, težak. Je li od svega ostala jedino skrivena misao koja samo ponekad boli?”

Tumblr Themes93,892 notes

reblog